om arbetsintegrerande socialt företagande

Hyllie Park Resurs

Hyllie Park Resurs är en ideell förening som bedriver 2 biståndsbutiker (second hand) samt arbetsrehabilitering. Butikerna drivs i samarbete med Erikshjälpen Second Hand där skänkta varor ställs i ordning till försäljning, överskottet går till bistånd för barn i Sverige och 20 andra länder. Inom nätverket Origo Resurs bedrivs arbetsrehabilitering genom individuell handledning, gruppsamtal och meningsfulla uppgifter, tex i butikerna. Origo-programmet syftar till att stötta människor till ett bättre mående i kropp, själ, relationer och livsmiljö samt förbättrad arbetsförmåga och stärkt självkänsla. Syfte. 1) Allt överskott till bistånd för barn, 2) Erbjuda människor nya möjligheter i form av arbetsträning, volontärskap och anpassad anställning. 3) Förbättra samhällets hållbarhet och cirkulärekonomin genom systematisk återanvändning, rekonditionering och begränsad återvinning. Tillsammans vill vi skapa en god miljö, som med goda resultat för verksamhet och enskild.

Organisationsnummer: 846500-1272 Antal anställda: 30
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 215
Startår: 1994
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Sjukskrivna
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:040-13 17 30
E-post: malmo@erikshjalpen.se
Hemsida: http://www.hylliepark.se/resurs
Län:Skåne län
Adress:Cypressvägen 8 21620 Malmö