om arbetsintegrerande socialt företagande

Silverforsens Kaffestuga AB

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag. Vårt övergripande ändamål är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Det innebär att vi kommer att försöka skapa nya arbetstillfällen men också att erbjuda arbetsträning och rehabilitering. Detta för att de som deltar i verksamheten även skall kunna få arbete hos andra arbetsgivare. Vårt mål är även att erbjuda rehabiliteringsplatser. Vi skall bedriva näringsverksamhet inom cafe samt butiksförsäljning av livsmedel, hunddagis, hushållsnära tjänster och odling.

Nya Ronneby Hunddagis är en del av Silverforsens kaffestuga AB och driver hunddagisverksamheten.

Organisationsnummer: 556878-7492 Antal anställda: 7
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 20
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0457-104 90 el. 0457- 168091
E-post: info@silfverforsen.se; info@nyaronnebyhunddagis.se
Hemsida: http://www.silfverforsen.se www.nyaronnebyhunddagis.se
Län:Blekinge län
Adress:Sörbyvägen 41 372 31 Ronneby