om arbetsintegrerande socialt företagande

Din Företagspartner i Sverige ek fören

Din Företagspartner är en ekonomisk förening (icke vinstdrivande) och ett socialt företag. Vi hjälper personer som av olika anledningar har hamnat i utanförskap till/tillbaka till arbete eller till att bli egna företagare. Vi hjälper huvudsakligen personer som har varit långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, funktionsnedsatta samt invandrare och ungdomar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Vi bedriver olika verksamheter från olika lokaler. Vi fokuserar på ekonomibyrå (ekonomi och bokföring), kontor och administration, IT; hård - och mjukvara, utbildningar och service inom grundläggande datakunskap till mer avancerade kurser såsom server och nätverk, personaluthyrning, städ och grön städ, hushållsnära tjänster, caféverksamhet osv. Vi erbjuder arbetsträning, praktikplats samt arbetsrehabilitering inom ovan nämnda områden för att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Vi erbjuder nyanlända träning i svenska hos oss, (på en arbetsplats) för att komma ut fortare i arbetslivet.

Organisationsnummer: 769626-4725 Antal anställda: 20
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 35
Startår: 2013
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hushållsnära tjänster
Kontorsservice, ekonomi
Sjukskrivna
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:018-120058
E-post: admin@dinforetagspartner.se
Hemsida: http://dinforetagspartner.se
Län:Uppsala län
Adress:Fingerlavsvägen 4 75646 Uppsala