om arbetsintegrerande socialt företagande

Patio Del Arte (PDA) Ekonomisk förening 

Vår verksamhete bedrivs med utgångspunkt från de kooperativa värderingarna om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, rättvisa och solidaritet samt erbjuder medlemmarna en social samvaro i en god miljö. De tjänster vi utför är bland annat hushållsnära tjänster, snöskottning och produktion av hantverk och produkter. Verksamheten arbetar dock ständigt med att växa och utvecklas.

Organisationsnummer: 769629-9242 Antal anställda: 2
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 8
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Hantverk, konst
Hushållsnära tjänster
Fysisk funktionsnedsättning
Arbetslösa
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:+46 738-20 25 03
E-post: pdasocialtforetag@gmail.com
Hemsida:
Län:Gävleborgs län
Adress:Norrlandsvägen 71B 82136 Bollnäs