om arbetsintegrerande socialt företagande

RSMH NV Skåne

RSMH Pygmalion arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv om att tillvarata jordens resurser både vad det gäller människor och prylar. Via ett samarbete med NSR (Nordvästra Skånes renhållning) återvinner och återbrukar vi möbler, cyklar, kläder och kuriosa som vi säljer på vår loppmarknad. Vi arrangerar dessutom utbildningar i form av studiecirklat och olika former av kulturarrangemang i samverkan med ABF. Sedan 2014 samverkar föreningen med Kofoedsskole i Köpenhamn (www.kofoedsskole.dk) planen är att starta en försvenskad Kofoedsskole under namnet Pygmalionskolan.

Organisationsnummer: 802453-8764 Antal anställda: 4
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 12
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Information, kommunikation, utbildning
Återvinning
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Tidigare missbruksproblematik
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0729-39 96 39
E-post: hans.joh@hotmail.com
Hemsida:
Län:Skåne län
Adress:Vantingevägen 335 26291 Ängelholm