om arbetsintegrerande socialt företagande

URBI, urban biodling, ekonomisk förening

URBI är ett annorlunda Arbetsintegrerande Socialt Företag som drivs av medlemmarna i kooperativ form. Vi odlar honungsbin och tar fram ekologiska produkter, tjänster och arbetstillfällen för en lite bättre och mer hållbar värld. URBI ger tid och utrymme till människan så vi kan medskapa efter egen förmåga. Personer med olika funktionsvariationer är speciellt välkomna. Att göra saker man är bra på och få dela med sig av sina kunskaper och samtidigt prata svenska gör att man lär sig språket snabbare och mår bättre. Målet är att fler människor med och utan olika funktionsvariationer ska erbjudas arbete, arbetsträning, språkträning. URBI tar sin utgångspunkt i rätten till arbete som slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ändå är det många som står utanför arbetsmarknaden.

Organisationsnummer: 769631-3530 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 9
Startår: 2015
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Odling, trädgårdsarbete
Övrig service
Fysisk funktionsnedsättning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0704-34 78 19
E-post: info@urbi.nu och flygaren@me.com
Hemsida: http://www.urbi.nu
Län:Skåne län
Adress:URBI c/o Lars Flygare, Kungsgatan 52 a 21213 Malmö