om arbetsintegrerande socialt företagande

You are an Angel

You are an Angel är ett arbetsintegrerande socialt företag med tillverkning av presentartiklar till försäljning samt renovering av leksaker till flyktingbarn. Verksamheten ska ge förutsättningar för arbete till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Allt överskott från verksamheterna återinvesteras i verksamheten och kan ge stöd till internationellt biståndsarbete riktat till barn och ungdom.

Organisationsnummer: 769625-1052 Antal anställda: 3
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 40
Startår: 2012
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Hantverk, konst
Legoarbete
Arbetslösa
Utländsk bakgrund
Unga

Kontaktinformation

Telefon:0761763898
E-post: lasse@blaeld.org
Hemsida: http://www.blakors.se
Län:Stockholms län
Adress:Västerlånggatan 45 11129 Stockholm