om arbetsintegrerande socialt företagande

Sluss Livslust

Verksamhet och mötesplats av, med och för personer med psykisk ohälsa

Organisationsnummer: 802514-5973 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ideell förening Antal sysselsatta: 7
Startår: 2018
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Butik, försäljning
Café, restaurang, hotell, konferens
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kontaktinformation

Telefon:0767758523
E-post: monica.rudh@hotmail.com
Hemsida: http://slusslivslust.se
Län:Västernorrlands län
Adress:Gesällv 4 863 41 Sundsvall