om arbetsintegrerande socialt företagande

Brunsbo Gästgiveri

Brunsbo Gästgiveri i Skara är ett hotell- och konferenscenter där det bedrivs arbetsträning. Brunsbo (formellt Kvarnstallet) är ett brukarstyrt arbetsintegrerande socialt företag där överskottet återinvesteras varje år för att möjliggöra för fler människor att komma hit.

Organisationsnummer: 556537-9988 Antal anställda: 3
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 20
Startår: 2014
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens Tidigare missbruksproblematik
Tidigare kriminalitet
Arbetslösa

Kontaktinformation

Telefon:0511-177 10
E-post: info@brunsbo.se
Hemsida: http://www.brunsbo.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Brunsbo Biskopsgård 4 53296 Skara