om arbetsintegrerande socialt företagande

Yrkesresurs i Västra Götaland ek.för.

Föreningens verksamhet ska vara socialt företagande med arbetsträning. Hos oss kan människor som står långt ifrån arbetsmarknaden få möjlighet att vara del av ett sammanhang. Vi jobbar för att skapa arbetsmöjligheter utifrån varje persons enskilda individuella arbetsförmåga och vägen till socialt företagande går via arbetsträning. Vi jobbar med målgruppen långtidssjukskrivna, funktionsnedsatta, nysvenskar samt människor med låg utbildningsnivå.

Organisationsnummer: 769637-2148 Antal anställda: 10
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 50
Startår: 2018
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Café, restaurang, hotell, konferens
Personaluthyrning, bemanning
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Utländsk bakgrund

Kontaktinformation

Telefon:0705773434
E-post: anjam.nagi@gamil.com
Hemsida:
Län:Västra Götalands län
Adress:Norra Drottninggatan 18 45131 Uddevalla