om arbetsintegrerande socialt företagande

Våga Satsa Vinn Ekonomiska föreningen

Vi arbetar för ökad tillgänglighet och mångfald utifrån tre olika huvudområden:  - - - Skapa tillgängliga mötesplatser 

- Det finns möjlighet till arbetsprövning för personer med funktionsnedsättning genom oss 

- Genomföra konsultuppdrag, föreläsningar, utbildningar.

Vi har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fungera som plattform för medlemmar som vill arbeta med projekt som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vi genomför utbildningar, kurser och föreläsningar, inom områdena funktionsnedsättningar, tillgänglighet, mångfald, hälsa och arbetsmarknadsfrågor och anordna resor/läger för att stärka våra medlemmar. Vi anordna olika tillgänglighetsevent inom kultur- & idrottsområden och jobbar med sociala insatser. Ger stöd till personer som finns långt från arbetsmarknadens villkor och vi jobba med integration och utanförskap. Vår målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar/funktionsvariationer.

Organisationsnummer: 769633-8727 Antal anställda: 1
Organisationsform: Ekonomisk förening Antal sysselsatta: 10
Startår: 2017
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Information, kommunikation, utbildning
Kultur, nöje, fritid
Övrig service
Psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Fysisk funktionsnedsättning
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:070-9741101
E-post: info@vagasatsavinn.se
Hemsida: http://www.vagasatsavinn.se
Län:Västra Götalands län
Adress:Fabriksgatan 11, 7 tr 503 38 Borås