om arbetsintegrerande socialt företagande

MERiS i Uppsala AB

Företaget äger och är driftsansvarigt för landets första privat uppförda mini-ishall. En ishall med en konstrfrusen isbana på 16x32m, sk. halvplansis, avsedd för att de yngre barnen. Företaget arbetar också för att fler isytor för yngre barn skall uppföras i fler stadsdelar i anslutning till bostadskvarter och skolor.

Organisationsnummer: 556791-6514 Antal anställda: 1
Organisationsform: Aktiebolag Antal sysselsatta: 2
Startår: 2009-10-05
Typ av verksamhet: Målgrupper:
Fastighetsskötsel, bygg
Kultur, nöje, fritid
Övrig service
Sjukskrivna
Arbetslösa
Blandat

Kontaktinformation

Telefon:0708-121032
E-post: meris@uppsalayoung.se
Hemsida:
Län:Uppsala län
Adress:Bergsbrunnagatan 22 753 23 Uppsala