om arbetsintegrerande socialt företagande

Ledarskap och arbetsgivaransvar

Arbetsintegrerande sociala företag har arbetsgivaransvar precis som andra företa. Precis som andra har man även ansvar för att följa lagar och avtal som gäller för de som till exempel är placerade där för arbetsträning. Att skapa en arbetsmiljö som ger förutsättningar delaktighet, medarbetarnas utveckling och en god affärsverksamhet ställer stora krav på ledarskapet.

Ledarskap i sociala företag

Att vara ledare i ett socialt företag innebär att leda företag och medarbetare mot två olika men samverkande mål:

  • En framgångsrik affärsverksamhet med syfte
  • att ge arbetstillfällen till fler med medarbetare som utvecklas i sin yrkesroll, som individer och som medarbetare för att kunna få anställning i det sociala företaget eller någon annanstans.

De två målen kräver delvis olika kompetenser. I många sociala företag väljer man därför att dela ledarskapet på flera olika personer. Ibland med en tydlig uppdelning i olika roller och andra gånger med mer lika roller men med möjlighet att bolla tankar och stötta varandra.

Vad ledarna kallas varierar. På några företag har man valt att använda samma terminologi som på många andra företag och har en VD (verkställande direktör). Verksamhetsledare, handledare och arbetsledare är också vanliga titlar.

Folkhögskolor, Coompanion och kooperativet Tanke & Handling anordnar ibland utbildningar för handledare.

Tillväxtverket har gett ut en bok om ledarskap: Du kan ladda ned boken Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag här.

Mer att läsa om ledarskap finner du i Kunskapsbanken

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivare är den som anställt någon för att utföra ett arbete. Styrelsen är ytterst ansvarig för att alla lagar följs inom detta område.

Inom företaget kan man välja att ge det praktiska dagliga arbetet till en eller fler personer i styrelsen eller anställda. Då de sociala företagen ofta är kooperativ är det inte ovanligt att man både är arbetsgivare (sitter i styrelsen) och är anställd. Det innebär att det blir än viktigare att ha en organisation där det är tydligt vilket ansvar var och en har i sina olika roller.

Det finns en mängd lagar och avtal som reglerar ansvar, skyldigheter och rättigheter för arbetsgivare och anställda. Som arbetsgivare är man skyldig att följa dessa oavsett hur stort eller litet företaget är. Ett sätt att få stöd och trygghet i detta är att företaget blir medlem i en arbetsgivarorganisation. Det ger möjlighet till utbildning, rådgivning och löpande information om nyheter och förändringar på området. Läs mer om arbetsgivarorganisationer under fliken "Stöd för de som driver".

Arbetsmiljöansvar

En viktig del av arbetsgivaransvaret är ansvaret för arbetsmiljön. Det är viktigt i alla företag men kanske särskilt viktigt i sociala företag där medarbetarna ofta har en känslighet beroende på funktionsnedsättningar, sjukdom eller olika svårigheter på tidigare arbetsplatser. Arbetsgivarorganisationerna tillhandahåller information och stöd i det arbetet och Arbetsmiljöverket har bra information, checklistor och utbildningsmaterial. Mer om det finns att läsa under fliken "Stöd för de som driver".