om arbetsintegrerande socialt företagande

Fundera

Starten av ett socialt företag kan utgå från en befintlig grupp eller från en affärsidé. Medarbetarnas delaktighet är viktigt liksom nätverket runt företaget. Att ha en dubbel affärsidé betyder att det behövs kompetens och nätverk både inom branschen företaget ska verka i och i den del som handlar om att sälja arbetsträning och rehabilitering till offentlig sektor.

En grupp samtalar på Basta arbetskooperativ

Gruppen eller idén först?

Ibland börjar det med en grupp som behöver arbete och som tar initiativet. Ofta är det intresseorganisationer, lokala utvecklingsgrupper, anhöriga eller anställda i kommunal verksamhet som vill starta.

Ibland börjar det istället med en affärsidé – inte sällan ett lokalt behov – eller kanske en befintlig verksamhet som utvecklas till ett socialt företag.

Organisera med delaktighet i fokus

Oavsett hur det börjar så är delaktigheten för medarbetarna – de som företaget finns till för – avgörande och en viktig del i rehabilitering och arbetsträning. Det är därför viktigt att fundera över hur företaget ska ägas, hur beslutsprocesser ska se ut och hur det dagliga arbetet ska organiseras.

Många sociala företag är kooperativ som drivs i form av ekonomiska föreningar. Det är ett naturligt val för många eftersom formen i sig främjar delaktighet och ansvar. Men det finns också många som valt att organisera sig som ideell förening eller aktiebolag. Företagsformerna återkommer vi till under fliken Starta.

Tillgång till kompetens och nätverk viktigt

Arbetsintegrerande sociala företag har minst två affärsidéer:

  • Att leverera tjänster till offentlig sektor inom rehabilitering, arbetsträning, praktik och sysselsättning.
  • Att producera varor och/eller tjänster som säljs till enskilda, företag eller offentlig sektor.

Båda affärsområdena är viktiga för företagets ekonomiska överlevnad och utveckling och kräver att företaget har tillgång till en rad olika kompetenser och kunskaper som t ex handlar om hur Arbetsförmedlingen och kommunerna köper tjänster, om rehabiliteringsprocesser mm utöver rena yrkes- och branschkunskaper inom det eller de affärsområden man har valt.

Tillgång till kompetens och nätverk viktigt

Arbetsintegrerande sociala företag ar minst två affärsidéer:

  • Att leverera tjänster till offentlig sektor inom rehabilitering, arbetsträning, praktik och sysselsättning.
  • Att producera varor och/eller tjänster som säljs till enskilda, företag eller offentlig sektor.

Båda affärsområdena är viktiga för företagets ekonomiska överlevnad och utveckling och kräver att företaget har tillgång till en rad olika kompetenser och kunskaper som t ex handlar om hur Arbetsförmedlingen och kommunerna köper tjänster, om rehabiliteringsprocesser mm utöver rena yrkes- och branschkunskaper inom det eller de affärsområden man har valt.