om arbetsintegrerande socialt företagande

Affärsidéer i sociala företag

Affärsidéerna i arbetsintegrerande sociala företag kan vara vad som helst som företaget kan producera och som det finns tillräckligt många som vill betala för. Speciellt för de sociala företagen är att de har dubbla affärsidéer.

Le Mat B&B Göteborg City är ett koncept som spridits till flera platser i landet genom social franchising

Ett företag – två affärsidéer

Man brukar säga att de sociala företagen har minst två affärsidéer. Den ena, som syns mest, kan till exempel vara att driva en lunchrestaurang. Här behöver det sociala företaget ställa sig samma frågor som andra som startar inför start, till exempel:

  • Var ska restaurangen ligga?
  • Vilka är kunderna?
  • Vilken sorts mat vill de ha?
  • Hur mycket kan de tänka sig att betala?

Den andra affärsidén är att skapa arbete och ge stöd till personer på väg in på arbetsmarknaden med särskilda behov av stöd. Det blir en tjänst som erbjuds till exempel Arbetsförmedlingen, kommunen eller samordningsförbundet. Frågor att ställa sig vad gäller denna andra affärsidé kan vara:

  • Vilka grupper är det som är arbetslösa och har särskilt behov av stöd?
  • Vilket stöd kan vi bli bra på att erbjuda?
  • Hur ser berörda myndigheters möjligheter att köpa tjänster ut?
  • Finns det någon annan kund, till exempel företagshälsovården på något större företag?

Båda affärsidéerna, som till exempel lunchrestaurang, hästuppfödning, tryckeri, och den andra – att sälja arbetsträning, praktik, rehabilitering och sysselsättning – måste finnas för att det ska vara ett arbetsintegrerat socialt företag.

Börja med affärsidén eller gruppen?

Ibland finns affärsidén på plats och gruppen rekryteras i efterhand. Det kan vara en kommunal verksamhet som ska knoppas av eller några få eldsjälar med en färdig affärsidé som rekryterar. Ibland startar processen istället utifrån en befintlig grupp i ett projekt, förening eller i en offentlig verksamhet och den gruppen kommer gemensamt fram till en gemensam affärsidé.

Det är alltid en god idé att vässa affärsidén och matcha den med gruppens kompetens med hjälp av en företagsrådgivare. Du kan läsa mer om detta under "Stöd för de som ska starta".

Ta en affärsidé som redan finns

Att välja en affärsidé som redan är beprövad kan underlätta starten. Då behöver inte "igångsättarna" uppfinna hjulet helt själva utan det finns nätverk och dokumenterade erfarenheter att ta del av. Ibland kallas detta Social Franchising.

Le Mat,länk till annan webbplats som är en kedja av hotell och Bed & Breakfast är ett sådant exempel, liksom Café REKOmmenderaslänk till annan webbplats. Båda dessa affärsidéer har spritts och finns på flera platser i Sverige.

Eftersom många sociala företag är små och det kan vara svårt att svara mot både marknadens och medarbetarnas behov inom det lilla företaget finns det många skäl att samverka med andra. När det finns föregångare finns redan ett nätverk att lära av och samarbeta med.