om arbetsintegrerande socialt företagande

Vad är sociala företag?

Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. All information på Sofisam handlar om arbetsintegrerande sociala företag. Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Glada människor som arbetar tillsammans vid ett stort bord med papper, pennor, saxar med mera.

Arbetsintegrerande sociala företag

Den här webbplatsen handlar alltså bara om arbetsintegrerande sociala företag men för att underlätta läsningen skriver vi oftast bara sociala företag. På några ställen kan förkortningen ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) förekomma.

Här kan du läsa om olika former av arbetsintegrerande sociala företag och vad som utmärker dem. Vad innebär till exempel delaktighet i dessa företag? Och hur kombinerar sociala företag hänsynen till varje persons förmåga med att företagen också ska göra affärer och vara lönsamma?

Du får också svar på vem som kan starta och driva ett socialt företag och för vem de finns till. Andra frågor som besvaras är hur de arbetar för att stötta människor till arbete och vem får egentligen anställning i sociala företag?