om arbetsintegrerande socialt företagande

Driver näringsverksamhet

Sociala företag säljer produkter och/eller tjänster precis som andra företag. Genom att dessutom sälja arbetsträning och liknande tjänster till offentlig sektor kan de sägas ha dubbla affärsidéer.

Ekonomisk eller ideell förening är de vanligaste företagsformerna och sociala företag har samma rättigheter och skyldigheter som andra företag.

Bilden visar ett en man som städar ett golv med en mopp

Dubbla affärsidéer

Precis som andra företag säljer sociala företag varor och/eller tjänster. Förutom till exempel second handverksamheten eller trädgårdstjänsterna, säljer arbetsintegrerande sociala företag arbetsträning, daglig verksamhet eller andra liknande tjänster till offentlig sektor. Ibland säger man därför att sociala företag har dubbla affärsidéer. Mixen mellan de olika affärsidéerna varierar mellan företagen och från en tid till annan.

Sociala företag ska följa lagar och regler som gäller för alla företag. De betalar skatt för sin verksamhet och har arbetsgivaransvar.

Ekonomisk och ideell förening är de vanligaste företagsformerna. Aktiebolag och stiftelser är andra företagsformer som förekommer.

Konkurrens

Det finns ibland en oro för att sociala företag snedvrider konkurrensen. Dumpar de priserna eller utnyttjar de gratis arbetskraft, är två vanliga frågor.

Generellt kan sägas att till exempel ett kommunalt stöd till ett socialt företag inte bryter mot några konkurrens- eller statsstödsregler när det handlar om begränsade summor för att stödja utsatta grupper. Men företaget får inte missbruka en dominerande ställning exempelvis genom underprissättning.

Allt annat offentligt stöd, till exempel Arbetsförmedlingens olika insatser, är konkurrensneutrala. Det innebär att även andra företag kan få samma stöd vid till exempel anställning av personer med funktionsnedsättning.

Sociala företag är en del av näringslivet

Arbetsintegrerande sociala företag är en del av det lokala näringslivet. Många av dem är medlemmar i lokala företagarföreningar. De är beroende av ett gott samarbete med både andra företag och den offentliga sektorn.

I ett bra samarbete i lokalsamhället uppstår ofta nya möjligheter till affärer och samarbete. Det underlättar också för framtida karriärmöjligheter för dem som arbetar i sociala företag.

Även om de sociala företagen har en relation till offentlig sektor är de alltid fristående med eget ansvar att fatta de beslut som behövs för att driva och utveckla företaget.