om arbetsintegrerande socialt företagande

Om att starta, driva och utveckla

Hur går det till att starta ett arbetsintegrerat socialt företag? Hur kan man arbeta med utveckling och hur ser ledarskapet ut i ett socialt företag? Här finner du några filmer som beskriver detta.

Avknoppningar i Karlskrona – en film länk till annan webbplatsom CooPartner och KASAK länk till annan webbplats
Två kommunala verksamheter knoppades av och blev till växande företag ägda och styrda av dem som jobbar i dem.
Coompanion Blekinge 2018 (Med stöd av Tillväxtverket, Karlskrona kommun och Europeiska Regionalfonden)

 

Arbetsintegrerande sociala företag – en kortversion
länk till annan webbplats
– Fundera inte – gör det! säger Ingrid Ryde som arbetar som administratör i ett socialt företag. Tillväxtverket 2017

 


Att jobba på ett socialt länk till annan webbplatsföretaglänk till annan webbplats
Hör Ingrid, Ingemar och Pierre berätta om hur det är att jobba i ett socialt företag. Tillväxtverket 2017

Fler filmer – nyaste först