om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbete för alla? Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland

Arnell, S-I. (2010) Linköping: Regionförbundet Östsam.

Kartläggningen ska öka kunskaperna om den sociala ekonomin i Östergötland, i syfte att öka acceptansen för denna. I Östergötland finns ett drygt tiotal arbetsintegrerande sociala företag med till drygt 110 anställda och 370 praktikplatser. Rapportförfattarna menar att det finns goda möjligheter att fördubbla antalet om berörda aktörer verkar målmedvetet och långsiktigt. Av rapporten framgår att kommunerna liksom regionförbundet Östsam har nyckelroller i arbetet med att stimulera den sociala ekonomin.

Ladda ner Arbete för alla?PDF