om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag - Ett europeiskt initiativ

Blixtberg, S. (2012) Lund: Statsvetenskapliga institutionen.

Våren 2010 publicerade Sveriges regering en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Uppsatsen utforskar och analyserar utformningen av riktlinjerna och dess inspirationskällor. Frågan som analyseras är huruvida processen karakteriseras av en överföring av riktlinjer från EU. Den klarlägger tydliga influenser från Europeiska socialfonden och EQUAL-programmet.

Ladda ner Arbetsintegrerande sociala företag ..PDF