om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsmarknadsprojekt som kooperativ – Erfarenheter från fyra ESF-projekt med ett kooperativt arbetssätt

Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Kartläggningen ska öka kunskaperna om den sociala ekonomin i Östergötland i syfte att öka acceptansen för denna. I Östergötland finns ett drygt 10-tal arbetsintegrerande sociala företag med till drygt 110 anställda och 370 praktikplatser. Rapportförfattarna menar att det finns goda möjligheter att fördubbla antalet om berörda aktörer verkar målmedvetet och långsiktigt. Av rapporten framgår att kommunerna liksom regionförbundet Östsam har nyckelroller i arbetet med att stimulera den sociala ekonomin.