om arbetsintegrerande socialt företagande

Att ta makten över sitt liv: Följeforskning om projektet socialt företagande, Karlstad

Ranke, Ingrid (2011). Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Cerut: Centrum för forskning om regional utveckling, Arbetsrapport 2011: 8.

Projektet har handlat om att ge människors om befinner sig i utanförskap möjligheten att ta makten över sina liv. Metoden var empowermentbaserad, strukturerad utbildning i socialt företagande. Rapporten redogör för hur arbetet har fungerat i projektet.

Ladda ner Att ta makten över sitt livPDF