om arbetsintegrerande socialt företagande

En medlem, en röst. Utvärdering av Entrecoop II, Karlstad

Braunerhielm, Lotta, Harkman, Linda, Westlindh, Sara. (2014) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, kulturgeografi: R 2014:01.

I utvärderingen presenteras resultatet av intervjuer med projektets deltagare, projektgrupp och andra betydelsefulla aktörer. Här presenteras även en teoretisk referensram med ambitionen att kunna öka kunskapen om ekonomiska föreningar, kooperativt företagande och samtidigt ge perspektiv på problematik som lyfts i projektet och som ofta berör kunskapen, synen och till viss del bemötande som kooperativa företag får i samhället.

Ladda ner En medlem, en röst....PDF