om arbetsintegrerande socialt företagande

Exitprocesser och empowerment: en studie av sociala arbetskooperativ i Vägen ut- projektet

Hedin, U-C., Herlitz, U. & Kuosmanen, J. (2006) Kriminalvårdens forskningskommitté. Rapport 19.

Rapporten undersöker om det är möjligt att bryta utanförskap, upprätta självförtroende och växa genom delaktighet och ansvar för sin egen väg tillbaka till samhället. Equalprojektet Vägen ut bygger på kooperativ som ägs, drivs och styrs av personer med bakgrund i långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, missbruk eller kriminalitet.

Ladda ner Exitprocesser och empowermentPDF