om arbetsintegrerande socialt företagande

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering – tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. (2012). Stockholm. R: 0137-2012. Tillväxtverket. ISBN 978-91-86987-53-4.

I rapporten Ledarskap, Företagandets pedagogik och validering presenteras tre studier som gjorts på uppdrag av Temagrupp Entreprenörskap och Företagande. De har skilda inriktningar men förenas i sin nyfikenhet på olika modeller för att arbeta med målet att nå egenförsörjning för långtidsarbetslösa genom användandet av företagande som verktyg.

Ladda ner Ledarskap, företagandets pedagogik och valideringPDF