om arbetsintegrerande socialt företagande

Makt, kön & identitet – en utvärdering om att vara kvinna på Basta

Heule, Cecilia. (2005). Lund. Socialhögskolan, Lunds universitet.

Utvärderingen undersöker kvinnornas liv på Basta, ur ett makt- och könsperspektiv. I ett avsnitt bedöms kvinnors möjlighet till karriär och ekonomisk trygghet. Studien styrker antagandet om att Basta underlättar för kvinnor att bryta sig ur destruktiva förhållanden genom att påbjuda avhållsamhet från relationer under sex månader.

Ladda ner Makt, kön & identitetPDF