om arbetsintegrerande socialt företagande

Utanförskap på entreprenad. Diskurser om sociala företag i Sverige

Levander, U. (2011). Institutionen för socialt arbete. Diss. Daidalos Göteborg.

Boken bygger på en genomgång av offentliga skrifter och intervjuer med anställda och deltagare i tre sociala företag och undersöker hur socialt företagande har kommit att förstås och konstrueras under 2000-talet. Analysen visar hur sociala företag reproducerar välfärdsstatens disciplinering och kontroll av marginaliserade individer, och skapar sociala och kulturella identitetsprocesser. Dessa utmanar diskriminerande idéer och skapar därigenom möjligheter att bidra till social förändring.

Ladda ner Utanförskap på entreprenad.PDF