om arbetsintegrerande socialt företagande

Varför startas ESF-projekt för att arbeta med entreprenörskap och företagande

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. (2012). R: 0139-2012. Tillväxtverket. ISBN 978-91-86987-55-8.

I denna studie undersöks vilka beskrivningar av problem som projektägare lyfter fram som motiv till projekt som arbetar med entreprenörskap och företagande samt hur de motiverar valet att arbeta med entreprenörskap och företagande som lösning.  

Ladda ner Varför startas ESF-projekt för att arbeta med entreprenörskap och företagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster