om arbetsintegrerande socialt företagande

Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande socialt företagande

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. (2012). Tillväxtverket. Stockholm. R: 0131-2012. ISBN 978-91-86987-44-2.

Rapporten utgår från erfarenheter i regionala projekt av upplevda fördelar med att samtidigt som man satsar på företagande inom den sociala ekonomin, genomföra insatser för kompetens- och organisationsutveckling. En kombinerad insats av åtgärder för individer och påverkan av strukturer genom kompetens- och organisationsutveckling verkar leda till bättre resultat och ökar olika aktörers öppenhet för den sociala ekonomin samt förmågan att ge stöd.  

Ladda ner Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande socialt företagandePDF