om arbetsintegrerande socialt företagande

Basta arbetskooperativ: en amfibie med kooperativ identitet?

Hansson, J-H. & Wijkström, F. (2000), Ersta Sköndal högskola, Institutionen för socialt arbete. i: Wijkström, F. & Johnstad, T. (red) Om kooperation & social ekonomi. Stockholm: Förlag: Fören. Kooperativa studier.

Boken vill bidra till ett livaktigare och bättre underbyggt samtal i de nordiska länderna kring kooperation och kooperativ utveckling. Författarna tar upp den sociala ekonomins bakgrund och tio nordiska forskare visar på mångfalden i länderna. I boken ingår också en studie av kunskaperna och attityderna till kooperativt företagande i samhället.

Ladda ner Basta Arbetskooperativ...PDF