om arbetsintegrerande socialt företagande

Inspel från Social Entrepreneurship Network - vad kan vi lära?

Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-Rådet, Sven Bartilsson, Coompanion och Eva Carlsson, Tillväxtverket. (2014). Slutsatser från arbetet i det transnationella projektet Social Entrepreneurship Network.

I rapporten sammanfattar författarna vad vi i Sverige och framför allt i de tre organisationer som de representerar vad vi kan/bör ta till oss av erfarenheterna från det transnationella arbetet. Här finns konkreta förslag kring samverkan, finansiering, kompetensutveckling mm.

Ladda ner Inspel från Social Entreprenurship NetworkPDF.