om arbetsintegrerande socialt företagande

Är second hand‐verksamhet samhälls‐ och företagsekonomiskt lönsam?

SERUS. Erik Jannesson & Ellen Nilsson (2015). Finansierad av Tillväxtverket.

En analys av tre arbetsintegrerande sociala företag verksamma inom second hand. Analysen har ett strikt ekonomiskt fokus och svarar på frågan huruvida second hand är en bra affärsidé för arbetsintegrerande sociala företag; är den lönsam ur ett företags‐ och samhällsekonomiskt perspektiv? Det senare perspektivet relaterar här till myndigheterna Arbetsfömedlingen, Försäkringskassan, kommunen, landstinget samt staten.

Ladda ner rapportenPDF

Läs gärna  också om det sociala och ekonomiska värde som uppstår i de rent ideella second hand-verksamheterna