om arbetsintegrerande socialt företagande

Lathund om försäkringar för sociala företag

SKOOPI. (2010) Eva Carlsson, reviderad upplaga.

För alla företag är det viktigt att ha bra försäkringar som skyddar om det händer en olycka eller om företaget utsätts för någon skada. Det finns olika slags försäkringar för olika delar av verksamheten. Det finns särskilda försäkringar som arbetsgivare tecknar för sina anställda. Häftet ger kort information om olika typer av försäkringar och har utarbetats av projektet Självständighet, oberoende och samarbete i sociala arbetskooperativ, som drevs av SKOOPI.

Beställ Lathund om försäkringar från Skoopi