om arbetsintegrerande socialt företagande

Anbudsskolan

Anbudsskolan finns för att underlätta för sociala företag att lämna anbud. Den utgör också materialet för de utbildningar kring att lämna anbud som Tillväxtverket anordnar.

Anbudsskolan är ett utbildningsmaterial som ger en inblick i hur offentlig upphandling går till, fokus ligger på att kunna göra ett bra anbud. Du kan använda materialet för att genomföra en utbildning eller för att själv lära dig mera. Materialet är uppdelat i två dokument ett med bara bilder för visning vid en utbildning och ett med text som ger mer information om varje bild.

Ladda ned anbudsskolan med bara bilder här!PDF

Ladda ned anbudsskolan med bilder och beskrivande text här!PDF