om arbetsintegrerande socialt företagande

Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstöd

Tillväxtanalys. (2011), rapport 2011:12, Dnr 2011/116. (Stockholm).

Rapporten är en kartläggning av hur arbetsintegrerade sociala företag använder sig av statliga finansieringsinstrument, samt behoven av statliga insatser inom området. Företagens verksamhet kan dels betraktas som producenter av sociala välfärdstjänster, dels utifrån ett mer traditionellt tillväxtorienterat företagarperspektiv. Eventuella främjandeinsatser måste därför noggrant bedömas utifrån politikens ambitioner. Olika aspekter på detta diskuteras i rapporten.

Ladda ner Arbetsintegrerande sociala företag – användning och behov av statliga finansieringsstödPDF