om arbetsintegrerande socialt företagande

Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling

SOU 2013:12. (2013). Socialdepartementet ISBN 978-91-38-23893-6.

Upphandlingsutredningen utvärderar upphandlingsregelverket ur ett samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv, samt ser över systemet för insamling av upphandlingsstatistik. Regeringens motiv för att tillsätta utredningen var bland annat att få underlag till den då förestående översynen av EUs upphandlingsdirektiv, och beakta den utbredda kritiken gällande lagstiftningen och dess tillämpning.

Läs mer på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster