om arbetsintegrerande socialt företagande

Inte bara Samhall

SOU 2003:56. (2003) Arbetsmarknadsdepartementet.

Utrednings uppdrag var att se över styrning och inriktning av Samhall AB. Utredningen menar att personer med arbetshandikapp i första hand ska arbeta på den reguljära arbetsmarknaden. Det kommer fortfarande finnas behov av så kallat skyddat arbete, vilket inte kan uppnås genom att staten enbart använder sig av ett enda företag, Samhall AB. Formerna för skyddat arbete behöver reformeras och öppnas för andra aktörer.

Läs mer på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster