om arbetsintegrerande socialt företagande

Kapitalförsörjning för sociala företag

NUTEK (senare Tillväxtverket) Info 003­2007, (2007). Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Rapporten tar upp svårigheter och möjligheter för entreprenörer som uppfattas som otraditionella och annorlunda. Många är inriktade på att skapa nya möjligheter i form av sociala företag för grupper som har svårt att få eller behålla ett arbete. Livskraftiga verksamheter har startats med projektstöd, men det är en osäker och ofta kortsiktig möjlighet som dessutom varierar över tid och mellan olika regioner. Rapporten konstaterar därför att projektstödet måste bli tydligare och mer lättillgängligt.

Ladda ner Kapitalförsörjning för sociala företagPDF