om arbetsintegrerande socialt företagande

Bruk för människor

Liselotte Norén, Mongara (2015). Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

Den gröna omställningen är ett bidrag till att nå klimatmålen men kan också skapa nya jobb. I rapporten vill Temagruppen visa på möjligheterna att genomföra miljösatsningar på ett sådant sätt att de ger arbete till långtidsarbetslösa. Miljömål och sociala mål kan förstärka varandra.

Ladda ner Bruk för människorPDF