om arbetsintegrerande socialt företagande

Strukturomvandling och social integrering

Jan Edling (2015), Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. Producerad med stöd av Europeiska Socialfonden i Sverige.

En analys av de allt fler människorna med ingen eller svag anknytning till arbetsmarknaden och vad som behöver göras. Samt om de de sociala företagens betydelse för att fler ska få arbete.

Ladda ner Strukturomvandling och social integreringPDF