om arbetsintegrerande socialt företagande

A map of social enterprises and their eco-systems in Europe. Executive summary.

ICF Consulting Services (2014). På uppdrag av EU-kommissionen

En rapport från GECES, en referensgrupp med representanter från alla EU-länderna till EU-kommissionens Social Business Initiativ, SBI. Rapporten innehåller en kartläggning av stödstrukturer för socialt företagande (inte bara arbetsintegrerande sociala föreag) inom EU:s medlemsstater. På engelska.

The European Commission launched this Mapping Study in April 2013 as a follow-up to Action 5 of the Social Business Initiative (SBI)2 to help fill this gap in knowledge. This Study maps the broad contours of social enterprise activity and eco-systems in 29 European countries (EU 28 and Switzerland) using a common ‘operational definition’ and research methodology.

Ladda ner: A map of social enterprises and their eco-systems in EuropePDF.