om arbetsintegrerande socialt företagande

Politik möter praktik - att möjliggöra utveckling av sociala företag

Femton viktiga lärdomar från ett transnationellt projekt som undersökt förutsättningarna att starta, driva och utveckla sociala företag i nio EU-länder. Lärdomar som samtidigt är rekommendationer till politiken om vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för socialt företagande.

I projektet Social Entrepreneurship Network samlades experter från myndigheter och sociala företags organisationer från nio länder för att utbyta erfarenheter om hur socialt företagande utvecklas i Europa. Det finns både likheter och skillnader mellan länderna men också en stor samsyn på hur politiken bör utformas för att på bästa sätt stödja utvecklingen av sociala företag.

Ladda ner en kort sammanfattning på svenska.PDF