om arbetsintegrerande socialt företagande

Neuropsykiatrisk diagnos, ett plus för företagare?

– Jag kom i kontakt med psykisk ohälsa i mitt arbete för ett och ett halvt år sedan. Då började jag inse att det finns ganska intressanta kopplingar mellan entreprenörskap och psykiatriska diagnoser, men forskningen på området är fortfarande begränsad, säger Johan Wiklund, professor i entreprenörskap.

Johan Wiklund

Johan Wiklund

Johan Wiklund är professor i entreprenörskap och har forskat om företagande i närmare 20 år. För närvarande arbetar han på University of Syracuse, i USA, men han är också knuten till Handelshögskolan i Stockholm. Dessutom sitter han i styrelsen för Tillväxtverket.

Johan Wiklunds utgångspunkt är enkel. Det som är dysfunktionellt i ett sammanhang kan vara funktionellt i ett annat.

– Det handlar om jobbdesign, hur man utformar arbetsuppgifter. Till exempel finns många forskare med bokstavsdiagnoser, det beror på att man som forskare har stor möjlighet att utforma sina arbetsuppgifter efter eget huvud. Jag tror att det finns en massa människor som har väldiga styrkor som de kan få utlopp för i eget företagande. Det är viktigt att ta på allvar.

Olika aktivitet i hjärnan

Om man ser till statistiken är det ingen skillnad mellan andelen personer med eller utan diagnoser som driver företag, förklarar Johan Wiklund. Andelen företagare som lever med psykisk ohälsa är jämförbar med normalgruppen. Däremot är det tre gånger större sannolikhet att en person med psykisk ohälsa är arbetslös.

– Tittar man på ADHD och dyslexi finns det tecken på att på att de är vanligare bland personer som driver företag. Vi antar att det beror på att de där kan utforma sitt arbete på ett sådant sätt att de kan dra nytta av sina styrkor.

Enligt hjärnforskningen skiljer sig aktiviteten i hjärnan åt hos personer med dessa diagnoser och det är till viss del är ärftligt.

– Anledningen till att dessa förmågor inte har blivit bortselekterade genom det naturliga urvalet är rimligen att de innebär vissa fördelar. Personer med ADHD har hög energinivå och är intensiva. Det kan vara en fördel om man ska sälja något, säger han.

Johan Wiklund har intervjuat företagare som har ADHD. Intervjupersonerna tycks ge en samstämmig bild.

– De tycker att de är kreativa och duktiga på att utveckla nya produkter och på att sälja. Många anser att deras ADHD är en tillgång i företagandet.

Personer med neuropsykiatriska diagnoser kan fungera bra i rätt miljö. Med eget företag kan de själva utforma sitt arbete. Därför tycker Johan Wiklund att egenföretagande borde vara en del av den politik som förs kring arbetsliv och psykisk ohälsa.

Nackdelar kan bli fördelar

För närvarande planerar Johan Wiklund att utveckla kurser i entreprenörskap för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det finns gott om pedagogisk kunskap om undervisning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men i stort sett ingen på högskolan. Jag tror att man kan utforma utbildningar så att den här gruppen kan genomföra dem med gott resultat.

Några specifika rekommendationer kring hur Sverige bör agera för att stödja människor med psykisk ohälsa som vill bli entreprenörer, vill Johan Wiklund inte ge. Men han säger att han tycker att det är viktigt att inte bara se problem.

– I USA är acceptansen för att vara annorlunda mycket större. Där vill människor att folk ska lyckas, och är man annorlunda får man stöd för att utveckla sin förmåga, oavsett hur man är i övrigt.