om arbetsintegrerande socialt företagande

Upphandlingar - en helt ny värld

– För att lyckas uppnå delaktighet på lika villkor behöver vi hitta olika vägar. Jag tror att de arbetsintegrerande företagen kommer att bli fler. Därför är det viktigt att hitta en bra struktur för hur vi kan stödja dem, säger Henrietta Stein, direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, på Arbetsförmedlingen.

Henrietta Stein

Henrietta Stein

Henrietta Stein är direktör för avdelningen Rehabilitering till arbete på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm. Hon arbetar både strategiskt och praktiskt med att omsätta Arbetsförmedlingens politiska uppdrag i handling. Det innebär bland annat att hon ansvarar för de psykologer, arbetsterapeuter/sjukgymnaster, socialkonsulenter och andra specialister på Arbetsförmedlingen.

– Många arbetsintegrerande sociala företag kan erbjuda god arbetsmiljö för rehabilitering, framförallt till personer med funktionsnedsättningar.

Två grupper som ökar hos Arbetsförmedlingen är personer med psykisk ohälsa och personer med inlärningssvårigheter. Därför är insatser som kan underlätta deras väg ut på arbetsmarknaden angelägna, menar hon.

Stort intresse men liten kunskap

Arbetsförmedlingen driver frågorna om den sociala ekonomins företag tillsammans med andra aktörer och myndigheter, bland dem Tillväxtverket.

– Vi har inget tydligt uppdrag om att vi ska arbeta med de sociala företagen. Men vi har till exempel fört en dialog med Arbetsmarknadsdepartementet om förändringar som kan underlätta för socialt företagande.

Arbetsförmedlingen bejakar den diskussion som förs kring att göra upphandlingsreglerna mer tillgängliga för sociala företag

.– När företagen lämnar anbud träder de in i en helt ny värld. Vi ser att de ibland missar väldigt enkla skall-krav, som alla företag måste uppfylla för att få delta i ett anbudsförfarande. Vi har inte lagstöd för att hjälpa de sociala företagen med förfrågningsunderlag.

– Det finns ju ingen garanti för att de arbetsintegrerande sociala företagen lämnar anbud i samband med upphandlingar. Det ska till ganska specifika upphandlingar för att de ska kunna konkurrera idag, säger Henrietta Stein.

För att skapa bättre förutsättningar för företagen, har Arbetsförmedlingen upphandlat utbildningar för start av sociala företag, som de erbjuder arbetssökande. Arbetsförmedlingen arbetar också med riktade upphandlingar direkt mot den sociala ekonomin.

Ungdomar och personer med funktionsnedsättning prioriteras

– Vi har ett övergripande uppdrag att driva arbetslivsinriktad rehabilitering. Att stödja de arbetsintegrerande sociala företagen är ett sätt. Men jag tror inte att det kommer att bli ett alternativ för det stora flertalet.

På Arbetsförmedlingen har man arbetat aktivt med arbetsintegrerande sociala företag sedan 2009.

– Ett skäl till varför det har tagit tid för oss att närma oss den sociala ekonomin, tror jag är att det saknats en definition av vad sociala företag är. Det har varit svårt att förstå hur de ska passa in i strukturen, mellan privata och offentliga arbetsgivare.