om arbetsintegrerande socialt företagande

Vägledning och handböcker

På den här sidan har vi samlat handböcker, guider och vägledningar till stöd för dem som vill starta, driva och utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Några är mer allmänna start och drift medan andra tar upp särskilda aspekter som kvalitetssäkring, en specifik affärsidé eller offentlig upphandling mm.

Några av dem har som sin främsta målgrupp anställda i kommuner och myndigheter som samarbetar med och vill stötta utvecklingen av sociala företag.

Länkarna nedan leder till en kort presentation av publikationen och oftast en möjlighet att ladda ner den som pdf eller information om hur den gå

Att starta och driva sociala företag

Start och drift

Finansiering

Att utveckla vidare

Att upphandla sociala företag

Myndigheters stöd och samarbete med sociala företag

Om arbetsintegrering

Att kvalitetssäkra och mäta nytta