om arbetsintegrerande socialt företagande

Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (svb).

Fungerar i stort sett som andra Aktiebolag men med begränsade möjligheter att dela ut vinst till aktieägarna/delägarna. Det innebär en maximal utdelning på satsat kapital på 1 % över den vid räkenskapsårets sista dag gällande statslåneräntan.