om arbetsintegrerande socialt företagande

Ekonomisk förening

En företagsform som är särskilt utformad för driva företag tillsammans och fatta beslut i demokratiska former. Det är lätt att ta in nya medlemmar/delägare i företaget. Det finns inget krav på att det ska finnas ett visst kapital i den ekonomiska föreningen men alla betalar en insats när man blir medlem. Ägande, verksamhet, medlemsinsats och hur överskott i verksamheten kan användas mm regleras i stadgar.