om arbetsintegrerande socialt företagande

Juridisk form

På sofisam menar vi olika former för att organisera och registrera företag som till exempel: aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening mm. Andra ord som ofta används är associationsform och företagsform.