om arbetsintegrerande socialt företagande

Sociala företag

På Sofisam menar vi alltid arbetsintegrerande sociala företag. Men begreppet sociala företag används ibland för att beskriva andra företag där de sociala målen är minst lika viktiga som de ekonomiska eller då företaget drivs med höga etiska och sociala krav i produktionen.