om arbetsintegrerande socialt företagande

Franchising

Franchising innebär att någon, som startat ett företag, hyr ut rätten att använda sitt företagsnamn till andra företagare. Det är ett långsiktigt samarbete mellan två likaberättigade parter.